Πέμπτη, Απριλίου 21, 2011

Ήρωας


Οι ήρωες δεν μένουν ζωντανοί πάρεξ ολίγοι
κι οι ολίγοι πάλιν λοιδορούνται παντοιοτρόπως,
ούτω καγώ λιτώς διαβιών, με το κυνήγι,
τιμάς και δόξας απωθώ – πτωχός ο τόπος.

Ανατραφείς ουν ευπρεπώς εις γην οικείαν,
οικογενείας τε χρηστής και διδασκάλων,
ελθών εις ρήξιν με του κόσμου την βλακείαν,
εξενιτεύθην ίνα βρω έναν κόσμον άλλον.

Και πολεμήσας, και ματώσας, και νικήσας,
ουχί περί των εμαυτών, μα περί πάτρης,
επανακάμψας αύθις οίκαδε, μαζί σας,
ουδείς υμών κατέστη των ανδρειών μου λάτρης.

Ενδεικτικώς, και εν κατακλείδι, θ’ αναφέρω,
τας ανοικείους επιθέσεις ας υπέστην,
εκ μοιρακίων αποκαλούντων εμέ, «γέρο»
κι άλλα δεινά τινά, ων ο αριθμός ουκ έστιν.

Παναγιώτης Θ. Τουμάσης

Δείτε ποιήματα του ιδίου στην ιστοσελίδα Stixoi.info
Επισκεφθείτε το ιστολόγιο ποιημάτων του ιδίου

Poetry-Literature

Δεν υπάρχουν σχόλια: