Τετάρτη, Φεβρουαρίου 02, 2011

Απελευθέρωση


Αίμα,
τόνοι αμέτρητοι,
ποτάμια κόκκινα,
θάλασσες, ωκεανοί,
ποσότητες απίστευτες,
Θεέ μου,
πόσο αίμα χρειάζεται,
για μιαν ακρούλα ουρανού!

Blood,
tones unmemorable,
rivers flashing red,
seas, oceans,
quantities incredible,
God,
how much blood it takes,
for a little bit of heaven!

Στίβεν Αντωνόπουλος

Poetry-Literature

Δεν υπάρχουν σχόλια: