Τετάρτη, Μαΐου 04, 2011

Α-μάρτιο Έτος

Το α- το στερητικό. Άρα αμάρτιο =χωρίς μάρτιο.


μην αμαρτάνεις το μάρτιο, το μάρτη ω! μην αμαρτάνεις!
μην αμαρτήσεις ξανά, μην ξανααμαρτήσεις το μάρτιο!
να ήταν αμάρτιο το έτος, να μην αμαρτούσες το μάρτιο!
μάταια τα μάτια ανοιχτά, τη νύχτα αμαρτούσες το μάρτιο!

Άνουγια (Διογένης)

Δείτε την ιστοσελίδα του κ. Άνουγια (Διογένη)

Verse Monkey logo

Δεν υπάρχουν σχόλια: